บทความทั้งหมด

สุนัขพันธุ์เคนคอโซ่ : Breed Of Breed

สุนัขพันธุ์เคนคอโซ่ : New Champions, Breed Of Breed

สุนัขพันธุ์เคนคอโซ่ : Breed Of Breed

สุนัขพันธุ์เคนคอโซ่ : Reserve Breed Of Breed

Cane Corso / สุนัขพันธุ์เคนคอโซ่ : New Champions , Breed Of Breed

พรีซ่า คานาริโอ, Presa Canario : Breed Of Breed

Cane Corso : New Champions, Best Of Breed

Dogue de Bordeaux : NEW Champions, Best Of Breed

Labrador Retriever : NEW Champions, Reserve Best In Group, BOB

Great pyrenese : Best Of Breed, Best Junior In Group

French Mastiff : Best OF Breed, (Sep, 21, 2019)

Cane corso : NEW Champions , Best Of Breed , CACIB

Cane corso : Best Junior In Show, Best In Group, Best Junior In Group

Dogo Argentino Female : Reserve Best In Group, Best Of Breed

Dogo Argentino Male : Reserve Best Of Breed

Dogo Argentino Female : Reserve Best Of Breed

Dogo Argentino : New Champions, Best In Group, Best Of Breed

Caucasian Sheperd : Best Baby In Show, RBBIS, BBIG

Powered by MakeWebEasy.com